STYCZEŃ: Umacnianie pokoju w świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie i wyznawcy innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali wspólnie pokój i sprawiedliwość w świecie.

Pope Francis – January 2020

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2020: Promotion of World Peace

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminSTYCZEŃ: Umacnianie pokoju w świecie