DIỄU HÀNH: #PrayForTheWorld

“Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn . Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ.”

Pope Francis – March 2020

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2020: #PrayForTheWorld

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminDIỄU HÀNH: #PrayForTheWorld