THÁNG TƯ : Sự giải thoát khỏi những thứ gây nghiện

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang đau khổ vì nghiện ngập được giúp đỡ và đồng hành cách tận tình.

Pope Francis – April 2020

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2020: Liberation from addictions

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG TƯ : Sự giải thoát khỏi những thứ gây nghiện