Kwiecień | O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tak wiele cierpienia w różnych częściach świata.

Papież Franciszek – Kwiecień 2024

W wielu częściach świata kobiety traktowane są jak rzecz, której należy się pozbyć w pierwszej kolejności.
Istnieją kraje, w których kobietom zabrania się dostępu do edukacji lub rynku pracy. Podlegają one prawom, które zmuszają je do ubierania się w określony sposób, a w wielu krajach kobiety nadal padają ofiarą okaleczania narządów płciowych.
Nie odbierajmy głosu tym wszystkim kobietom, ofiarom nadużyć, wykorzystania i marginalizacji.
Teoretycznie wszyscy zgadzamy się, że kobiety i mężczyźni mają taką samą godność osoby ludzkiej. W praktyce jednak dzieje się całkiem inaczej.
Rządy państw muszą zobowiązać się do zniesienia dyskryminujących przepisów wszędzie tam, gdzie one istnieją, i do działania na rzecz zapewnienia wszystkim kobietom poszanowania godności i praw człowieka.
Szanujmy kobiety, ich godność i ich podstawowe prawa. Bez tego rozwój naszego społeczeństwa zatrzyma się w miejscu.
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tak wiele cierpienia w różnych częściach świata.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – APRIL | For the role of women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

AMNESTY INTERNATIONAL
ROBIN HAMMOND
LISA KRISTINE
Suore Missionarie Comboniane Repubblica Centrafricana – Soeurs Missionnaires Comboniennes
République Centrafricaine
AVSI People for development
Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII
IDLO / LANE PRODUCTION

With the Society of Jesus

Kobiety, Rola kobiet, Równość Praw, Prawa Człowieka, Papieskie przesłanie wideo, Intencja modlitewna, Click To Pray, Módlmy się razem

fiorellaKwiecień | O docenianie roli kobiet