MAJ | Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Papież Franciszek – MAJ 2024

Każde powołanie jest „nieoszlifowanym diamentem”, który należy wygładzić, obrobić, ukształtować z każdej strony.
Dobrzy kapłani, zakonnice, muszą być przede wszystkim mężczyznami, kobietami, uformowanymi, ukształtowanymi przez łaskę Pana.
Osobami świadomymi swoich ograniczeń i gotowymi do prowadzenia życia modlitwy, poświęcenia się świadectwu Ewangelii.
Ich przygotowanie musi być integralne, musi być rozwijane już w seminarium i nowicjacie, w bezpośrednim kontakcie z życiem innych ludzi. To sprawa fundamentalna.
Formacja nie kończy się w danym momencie, ale trwa przez całe życie, przez lata, integrując osobę na poziomie intelektualnym, ludzkim, afektywnym, duchowym.
Formacja jest także przygotowaniem do życia we wspólnocie, tak cennego życia wspólnotowego, choć czasem może być ono trudne.
Życie wspólne to nie to samo, co życie we wspólnocie.
Módlmy się razem, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści wzrastali na drodze powołania poprzez formację ludzką, duszpasterską, duchową i wspólnotową, która uczyni z nich wiarygodnych świadków Ewangelii.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – MAY | For the formation of men and women religious, and seminarians

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Powołanie, Powołania, Klerycy, Zakonnicy, Zakonnice, mniszki, siostry, Formacja, Przesłanie Papieża, Intencja Modlitwena, Click To Pray

fiorellaMAJ | Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów