CZERWIEC | Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Papież Franciszek – CZERWIEC 2024

Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy w tym miesiącu modlili się za tych, którzy uciekają ze swojego kraju.
Oprócz tragedii, jakiej doświadczają ludzie zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, aby uciec przed wojną lub ubóstwem, często towarzyszy im poczucie wykorzenienia, niewiedzy, dokąd przynależą.
Co więcej, w niektórych krajach postrzeganiu imigrantów towarzyszy obawa i niepokój. 
Pojawia się wtedy widmo murów: murów na ziemi oddzielających rodziny i murów w sercu. 
My chrześcijanie nie możemy podzielać tej mentalności. Kto przyjmuje migranta, przyjmuje Chrystusa.
Musimy promować kulturę społeczną i polityczną, która chroni prawa i godność migrantów. I która wspiera ich w możliwościach rozwoju. I która ich integruje. 
Migrantowi trzeba towarzyszyć, wspierać go i integrować.
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – JUNE | For those fleeing their own countries

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Migranci, Wojna, Ubóstwo, Uchodźcy, Módlmy się razem, Click To Pray, Duch Święty, Watykan

fiorellaCZERWIEC | Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju