JUNIJ | Za tiste, ki bežijo iz svoje države

Molimo, da bi migranti, ki bežijo pred vojno ali lakoto, prisiljeni podati se na pot polno nevarnosti in nasilja, našli sprejem in nove priložnosti za življenje.

Pope Francis – JUNE 2024

K drami, ki jo živijo osebe, prisiljene zapustiti svojo zemljo, v begu pred vojno ali revščino, se pogosto doda občutek izkoreninjenosti, da ne vedo, kje je njihov prostor. Poleg tega v nekaterih deželah prihoda na migrante gledajo z bojaznijo, s strahom. Tako se pojavi utvara zidov: zidov na terenu, ki ločujejo družine, in zidov v srcu.

Mi kristjani se ne moremo strinjati s to miselnostjo. Kdor sprejme migranta, sprejme Kristusa. Spodbujati moramo kulturo družbe in politike, ki ščiti pravice in dostojanstvo migrantov ter jih podpira v njihovih možnostih za rast in jih vključuje. Migrant potrebuje, da se ga spremlja, podpira in vključuje.

Molimo, da bi migranti, ki bežijo pred vojno ali lakoto, prisiljeni podati se na pot polno nevarnosti in nasilja, našli sprejem in nove priložnosti za življenje.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – JUNE | For those fleeing their own countries

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Migrants, War, Poverty, Refugees, The Pope Video, Prayer Intention, Click To Pray, We Pray Together, Holy Spirit

fiorellaJUNIJ | Za tiste, ki bežijo iz svoje države