Julij | Za pastoralo bolnikov

Molimo, da bi zakrament bolniškega maziljenja podelil osebam, ki ga prejmejo in njihovim dragim, Gospodovo moč in da bi bil za vse vedno bolj vidno znamenje sočutja in upanja.

Pope Francis – JULY 2024

Bolniško maziljenje ni zakrament samo za tiste, ki so pred smrtjo. Ne. Zelo pomembno je, da je to jasno. Ko se duhovnik približa k osebi, da bi ji podelil bolniško maziljenje, ni nujno, da ji pomaga posloviti se od življenja. Če mislimo tako, pomeni, da se odpovemo vsakemu upanju. To bi pomenilo, da za duhovnikom pride grobar.

Zapomnimo si, da je bolniško maziljenje eden od »zakramentov ozdravljenja«, »zdravljenja«, ki ozdravlja duha. Ko je neka oseba zelo bolna, je priporočljivo podeliti ji bolniško maziljenje. In ko je neka oseba ostarela, je dobro, da prejme bolniško maziljenje.

Molimo, da bi zakrament bolniškega maziljenja podelil osebam, ki ga prejmejo in njihovim dragim, Gospodovo moč in da bi bil za vse vedno bolj vidno znamenje sočutja in upanja.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – JULY | For the pastoral care of the sick

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Anointing of the Sick, Sacrament, Hope, The Pope Video, Prayer Intention, Click To Pray, We Pray Together, Holy Spirit, Vatican, Church, Catholic

fiorellaJulij | Za pastoralo bolnikov