LIEPOS | Už ligonių sielovadą

Melskime, kad Ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu.

Pope Francis – JULY 2024

Šį mėnesį melskimės už sielovadinį rūpestį ligoniais. Ligonių patepimas yra sakramentas, skirtas ne tik tiems, kurie yra prie mirties slenksčio. Ne. Svarbu, kad tai būtų aišku.

Kai kunigas prisiartina prie asmens, kad suteiktų jam Ligonių patepimą, tai nebūtinai tam, kad padėtų atsisveikinti su gyvenimu.

Taip mąstyti reiškia atsisakyti bet kokios vilties. Tarsi būtų savaime suprantama, jog po kunigo atvyks laidotojai.

Prisiminkime, kad ligonių patepimas yra vienas iš vadinamųjų gydymo, atgaivinimo sakramentų, išgydančių dvasią.

Kai asmuo sunkiai serga, suteikti Ligonių patepimą yra patartina. Kai įžengiama į senyvą amžių, gauti Ligonių patepimą yra gera.

Melskime, kad Ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – JULY | For the pastoral care of the sick

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Anointing of the Sick, Sacrament, Hope, The Pope Video, Prayer Intention, Click To Pray, We Pray Together, Holy Spirit, Vatican, Church, Catholic

fiorellaLIEPOS | Už ligonių sielovadą