JUNY | Pels que fugen del seu país

Preguem perquè els migrants que fugen de les guerres o de la fam, obligats a viatges plens de perill i violència, trobin acceptació i noves oportunitats a la vida.

Pope Francis – JUNE 2024

Estimats germans i germanes, voldria que aquest mes preguem pels que fugen del seu país.
Al drama que viuen les persones forçades a abandonar la seva terra fugint de guerres o de la pobresa, moltes vegades s’uneix el sentiment de desarrelament, de no saber a on es pertany.
A més, a alguns països d’arribada, els migrants són vistos amb alarma, amb por.
Apareix aleshores el fantasma dels murs: murs a la terra, que separen les famílies, i murs al cor.
Els cristians no podem compartir aquesta mentalitat. Qui acull un migrant, acull Crist.
Hem de promoure una cultura social i política que protegeixi els drets i la dignitat del migrant. I que els promogui en les seves possibilitats de desenvolupament. I que els integri.
A un migrant cal acompanyar-lo, promoure’l i integrar-lo.
Preguem perquè els migrants que fugen de les guerres o de la fam, obligats a viatges plens de perill i violència, trobin acceptació i noves oportunitats a la vida.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – JUNE | For those fleeing their own countries

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

fiorellaJUNY | Pels que fugen del seu país