MAIG | Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Preguem perquè els religiosos, les religioses, els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

Papa Francesc – MAIG 2024

Cada vocació és un “diamant en brut” que cal polir, treballar, al qual cal donar-li forma a totes les cares.
Un bon prevere, una monja, han de ser, en primer lloc, un home, una dona formats, treballats per la gràcia del Senyor.
Persones conscients dels seus límits i disposades a portar una vida de pregària, de dedicació al testimoniatge de l’Evangeli.
La seva preparació ha de ser integral, s’ha de desenvolupar ja des del seminari i el noviciat, en contacte directe amb la vida de les altres persones. Això és fonamental.
La formació no s’acaba en un moment determinat, sinó que continua al llarg de tota la vida, al llarg dels anys integrant a la persona, intel·lectualment, humanament, afectivament, espiritualment.
I també, la seva preparació per viure en comunitat, tan enriquidora és la vida en comunitat… encara que de vegades pot ser difícil.
Perquè no és el mateix viure junts que viure en comunitat.
Preguem perquè els religiosos, les religioses, els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – MAY | For the formation of men and women religious, and seminarians

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

fiorellaMAIG | Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes