ABRIL | Pel paper de les dones

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè acabi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

Papa Francesc – ABRIL 2024

A molts llocs del món la dona és tractada com a primer material de descart.
Hi ha països on les dones tenen prohibit accedir a ajuts per crear un negoci o anar a escola. Fins i tot, en aquests llocs, suporten lleis que les obliguen a vestir d’una manera determinada. I encara es donen, a molts països, les mutilacions genitals.
No neguem a les dones la veu. No neguem a totes aquestes dones víctimes d’abús, la veu. Són explotades, són marginades.
De paraula tots estem d’acord que l’home i la dona tenen la mateixa dignitat com a persones. Però, a la pràctica, això no passa.
Cal que els governs es comprometin a eliminar lleis discriminatòries a tot arreu i a treballar perquè els drets humans de les dones estiguin garantits.
Respectem les dones. Respectem-les en la dignitat, en els seus drets fonamentals. I si no ho fem, la nostra societat no avançarà.
Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè acabi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – APRIL | For the role of women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

AMNESTY INTERNATIONAL
ROBIN HAMMOND
LISA KRISTINE
Suore Missionarie Comboniane Repubblica Centrafricana – Soeurs Missionnaires Comboniennes
République Centrafricaine
AVSI People for development
Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII
IDLO / LANE PRODUCTION

With the Society of Jesus

fiorellaABRIL | Pel paper de les dones