BALANDIS | Už moteris

Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Pope Francis – APRIL 2024

Pasaulyje yra daug šalių, kuriose moterys engiamos. Yra šalių, kuriose moterims draudžiama pradėti verslą ar lankyti mokyklą, taikomi įstatymai, verčiantys moteris rengtis tam tikru būdu. Kai kur vis dar praktikuojamas lytinių organų žalojimas.
Neatimkime iš moterų balso, nenutildykime moterų, kurios yra išnaudojamos, nustumtos į visuomenės paribius.
Teoriškai visi sutinkame, kad vyrai ir moterys turi vienodą žmogiškąjį orumą, tačiau praktiškai taip nėra.
Vyriausybės turi įsipareigoti panaikinti diskriminacinius įstatymus ir stengtis visur pasaulyje užtikrinti, kad būtų pripažįstamos moterų žmogaus teisės.
Gerbkime moteris. Gerbkime jų orumą ir pagrindines teises. Jei to nedarysime, mūsų visuomenės nejudės į priekį.
Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – APRIL | For the role of women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

AMNESTY INTERNATIONAL
ROBIN HAMMOND
LISA KRISTINE
Suore Missionarie Comboniane Repubblica Centrafricana – Soeurs Missionnaires Comboniennes
République Centrafricaine
AVSI People for development
Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII
IDLO / LANE PRODUCTION

With the Society of Jesus

fiorellaBALANDIS | Už moteris