APRILA | Za vlogo ženske

Molimo, da bo v vsaki kulturi priznano dostojanstvo žensk in njihovo bogastvo ter da bodo prenehale diskriminacije, katerih žrtve so po različnih delih sveta.

Pope Francis – APRIL 2024

V številnih predelih sveta z ženskami ravnajo, kot da so prvi material za odpad.
Obstajajo države, v katerih je ženskam prepovedan dostop do pomoči pri začenjanju neke dejavnosti ali pri vpisu v šolo. Poleg tega so v teh krajih podvržene zakonom, ki jih obvezujejo, da se oblačijo na določen način. In v številnih državah se še tudi danes prakticira pohabljanje genitalij.
Ne odvzemimo ženskam njihov glas. Ne odvzemimo vsem tem ženskam, žrtvam zlorab, njihov glas. Zlorabljene so, odrinjene na rob. V besedah se vsi strinjamo, da imajo moški in ženske kot osebe enako dostojanstvo. Vendar pa v praksi ni tako. Potrebno je, da si vlade začnejo prizadevati za odpravo diskriminatorskih zakonov po vseh predelih sveta, in delati na tem, da bodo tudi ženskam zagotovljene človekove pravice.
Spoštujmo ženske. Spoštujmo jih v njihovem dostojanstvu, v njihovih temeljnih pravicah. Če tega ne bomo storili, naša družba ne bo napredovala.
Molimo, da bo v vsaki kulturi priznano dostojanstvo žensk in njihovo bogastvo ter da bodo prenehale diskriminacije, katerih žrtve so po različnih delih sveta.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – APRIL | For the role of women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

AMNESTY INTERNATIONAL
ROBIN HAMMOND
LISA KRISTINE
Suore Missionarie Comboniane Repubblica Centrafricana – Soeurs Missionnaires Comboniennes
République Centrafricaine
AVSI People for development
Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII
IDLO / LANE PRODUCTION

With the Society of Jesus

fiorellaAPRILA | Za vlogo ženske