MEI | Voor de vorming van mannelijke en vrouwelijke religieuzen en van seminaristen

Laten we bidden dat seminaristen en mannelijke en vrouwelijke religieuzen mogen groeien tijdens de reis van hun roeping door een vorming op menselijk, pastoraal, spiritueel en sociaal vlak, die hen zal maken tot geloofwaardige getuigen van het Evangelie.

Paus Franciscus – MEI 2024

Elke roeping is een “ruwe diamant” die moet worden gepolijst en bewerkt en waaraan aan alle kanten vorm moet worden gegeven.
Een goede priester, een zuster moet in de eerste plaats een man, een vrouw zijn, gevormd en bewerkt door de genade van de Heer.
Ze moeten mensen zijn die zich bewust zijn van hun grenzen en bereid om een leven van gebed te leiden, een leven van toewijding aan de getuigenis van het Evangelie.
Hun voorbereiding moet integraal zijn en dient te worden uitgewerkt vanaf het seminarie of het noviciaat, in direct contact met het leven van andere mensen. Dit is fundamenteel.
Deze vorming eindigt niet op een bepaald moment, maar gaat het hele leven door waarbij de persoon geleidelijk aan meer geïntegreerd raakt in intellectueel, menselijk, affectief en spiritueel opzicht.
Hetzelfde geldt voor de voorbereiding op het gemeenschapsleven. Leven in gemeenschap is heel rijk, ook al kan het soms moeilijk zijn.
Want samenleven is niet hetzelfde als leven in gemeenschap.
Laten we bidden dat seminaristen en mannelijke en vrouwelijke religieuzen mogen groeien tijdens de reis van hun roeping door een vorming op menselijk, pastoraal, spiritueel en sociaal vlak, die hen zal maken tot geloofwaardige getuigen van het Evangelie.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – MAY | For the formation of men and women religious, and seminarians

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Roeping, Roepingen, Seminaristen, Mannelijke religieuzen, Vrouwelijke religieuzen, Nonnen, Zusters, Vorming, De Video van de Paus, Gebedsintentie, Klik om te bidden

fiorellaMEI | Voor de vorming van mannelijke en vrouwelijke religieuzen en van seminaristen