MEI: Voor de diakens

Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een levengevend teken zijn voor de hele Kerk.

Pope Francis – May 2020

Diakens zijn geen tweederangs priesters.
Ze maken deel uit van de geestelijkheid en leven hun roeping in hun gezin en met hun gezin.
Ze zijn toegewijd aan de dienst aan de armen die in zich het gelaat van de lijdende Christus dragen.
Zij zijn de bewaarders van de dienstverlening in de Kerk.
Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een levengevend teken zijn voor de hele Kerk.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2020: For deacons

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

permanente diakens, diaconaat, roeping, dienstverlening, wijding, geestelijkheid

adminMEI: Voor de diakens