2017

OCTOBER | For the Synod

RUGSÉJIS | Už žmones visuomenés paribiuose

RUGPJŪTIS | Už Pasaulio jaunimo dienas

LIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

BIRŽELIUI | Už kankinimų panaikinimą

GEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes

BALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

KOVO | Už išnaudojimo aukas

VASARIO | Už parapijas

SAUSIO MĖN | Už ugdytojus

GRUODŽIUI | Už savanorių organizacijas

LAPKRIČIUI | Už kenčiančius vaikus

SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

RUGSĖJĮ | Už mirties bausmės panaikinima

RUGPJŪTIS | Už smulkiuosius verslininkus

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

BIRŽELIUI | Už šeimas

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

Official Image TPV 12 2021 EN - Catechists

Gruodžiui | Už katechetus

LAPKRIČIO | Žmones, kenčiančius nuo depresijos

SPALIUI | Mokiniai Misionieriai

Rugsėjo | Ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

Vis atsinaujinančią Bažnyčią

Rugpjūtis | Vis atsinaujinančią Bažnyčią

Už socialinę draugystę

LIEPAI | Už socialinę draugystę

Už santuokai besirengiantį jaunimą

Už santuokai besirengiantį jaunimą

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui

Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija spaliui

Popiežiaus maldos intencija spaliui

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už šeimas

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už šeimas

Popiežiaus maldos intencija birželiui

Popiežiaus maldos intencija birželiui

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus

Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių

Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių

Nauja popiežiaus maldos intencija: už sergančius

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už migrantus

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už migrantus

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

adminVideos 2017