K’anjel chirix li kawilal

Tijoqo, re naq li xtaqlankileb’ wank sa’ xb’eeneb’, li neke’ k’anjelak chirix li kawilal, ha’anaq xtenq’ankileb’ li yaj jo’ ajwi’ eb’ li cheekel poyanam, ut jwal wi’chik, sa’ eb’ li tenamit, wankeb’ sa’ neb’ail, chiwanq xtenq’ankileb’ xb’aan eb’ li awab’ejilal, jo’ ajwi’ eb’ li molam wankeb’ sa’ eb’ li tenamit a’an.

Pope Francis – April 2022

Tijoqo chiru li po a’in, chirixeb’ laj k’anjel chirix li kawilal
Li kaqi yajel, li toj kaw yook chi tawasink sa’ naab’al reheb’ li tenamit, xk’ut chiqu li xq’axtesinkileb’ rib’, li xtuulanileb’ laj k’anjel chirix li kawilal, eb’ laj teenq, eb’ laj k’anjel, jo’ ajwi li wankeb’ sa’ xb’eeneb’ xkanjelankil ru li kawilal, eb’ laj tij, eb’ li mayejanb’il li xyu’ameb’ sa’ li taqlaak, winq ut ixq.
Ab’aan, li kaqi yajel a’in, xk’e ajwi’ chi kutankil, naq moko chixjunileb’ ta wankeb’, rokeb’aaleb’ sa’ jun chaab’il k’anjelahom chirix li kawilal, choq’ reheb’ li poyanam, li tento raj tixk’e li awab’ej.
Eb’ li tenamit jwal neb’a’eb’, jo’ ajwi’ eb’ li wankeb’ sa’ rab’al ru, ink’a’ neke’ ruhank xtawb’al jun chaab’il b’anek’, li jwal raj aajel ru choq’ reheb’, re xkolb’aleb’ rib’, chiru naab’al naab’al chi yajel, li toj wankeb’ sa’ raxiik’ xb’aan.
A’in nak’ulmank, sa’ xk’ab’a’ naq ink’a’ nanawmank roksinkileb’ xtuminal li tenamit chi chaab’il, ut eb’ laj k’anjel chirix a’in, maak’a’ neke’raj re li xchaq’rab’il, li sachomj a’in.
Jo’kan naq, nawaj xtitz’b’aleb’ chiru eb’ li awab’ej, re li junjunq chi tenamit wankeb’ sa’ ruuchich’och’, naq misachk sa’ xch’ooleb’ xch’oolaninkil xk’anjelankil ru li kawilal, ut chiwanq ajwi’ xk’ulub’eb’ chixjunil xk’ulb’al, jo’ ajwi’ ha’anaq xyi li xk’anjelahomeb’.
Ab’aan, nawaj ajwi’ xjultikankil, naq xk’anjelankil ru li kawilal, maawa’ yal jun k’uub’ahom, wi’ ink’a’ k’ulub’anb’ileb’ li poyanam winq ut ixq, li neke’xq’axtesi li xyu’ameb’, chi xk’anjelankil ru li kawilal choq’ reheb’ li junch’ol. Ut chixjunil a’an, xk’utunk sa’ xwanjik li kaqi yajel sa’ qayaanq, xb’aan naq, xe’xq’axtesi rib’eb’, chi xtenq’ankileb’ naab’aleb’ li yaj, re naq te’k’iraaq.
Tijoqo, re naq li xtaqlankileb’ wank sa’ xb’eeneb’, li neke’ k’anjelak chirix li kawilal, ha’anaq xtenq’ankileb’ li yaj jo’ ajwi’ eb’ li cheekel poyanam, ut jwal wi’chik, sa’ eb’ li tenamit, wankeb’ sa’ neb’ail, chiwanq xtenq’ankileb’ xb’aan eb’ li awab’ejilal, jo’ ajwi’ eb’ li molam wankeb’ sa’ eb’ li tenamit a’an.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2022: For Health Care Workers

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (Provincia de España)
Doctors with Africa CUAMM
Fondazione AVSI Uganda
Dr. Erik L. Jennings
Congregazione Suore Ministre degli Infermi di San Camillo
CADIS (Camillian Disaster Service International)
FOCSIV -Volontari nel mondo
COMIVIS Comunità Missionaria di Villaregia
COE Centro Orientamento Educativo
Apurimac ETS

With the Society of Jesus

Nacho JimenezK’anjel chirix li kawilal