Desembre | Per les persones amb discapacitat

Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l’atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d’inclusió que en potenciïn la participació activa.

Papa Francesc – Desembre 2023

Entre els més fràgils entre nosaltres hi ha les persones amb discapacitat.
Alguns d’ells pateixen un rebuig, basat en la ignorància o basat en els prejudicis, que els converteix en marginats.
Les institucions civils han de donar suport als seus projectes amb l’accés a l’educació, a l’ocupació i als espais on s’expressa la creativitat.
Fan falta programes, iniciatives que afavoreixin la inclusió.
Sobretot, calen cors grans que vulguin acompanyar.
És canviar una mica la nostra mentalitat per obrir-nos a les aportacions i obrir-nos als talents d’aquelles persones amb capacitats diferents, tant a la societat com dins de la vida eclesial.
I així, crear una parròquia plenament accessible no vol dir només eliminar les barreres físiques, sinó també assumir que hem de deixar de parlar d’ells i passar a parlar de nosaltres.
Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l’atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d’inclusió que en potenciïn la participació activa.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2023: For people with disabilities

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Benefactor:

Thanks to:

Comunità di Sant’Egidio
Comitato Italiano Paralimpico
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Trattoria degli Amici
Museo Laboratorio d’Arte Tor Bella Monaca Roma
POTIPICTURES

With the Society of Jesus

fiorellaDesembre | Per les persones amb discapacitat