GRUDZIEŃ | Za osoby z niepełnosprawnościami

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami pozostawały w centrum uwagi społecznej i aby instytucje świeckie promowały działania umożliwiające im aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Papież Franciszek – Grudzień 2023

Spośród nas wszystkich najbardziej kruche osoby to te z niepełnosprawnościami.
Niektóre z nich doświadczają odrzucenia –wynikającego z ignorancji i uprzedzeń– i są przez to marginalizowane.
Instytucje świeckie muszą wspierać projekty, które umożliwią im dostęp do edukacji, rynku pracy i przestrzeni kreatywnej.
Potrzebne są programy, inicjatywy włączające do życia społecznego.
Szczególnie potrzeba ludzi wielkiego serca, którzy będą im towarzyszyć.
Chodzi o to, by nieco zmienić naszą mentalność, by otworzyć się na zaangażowanie i talent osób sprawnych inaczej, zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu Kościoła.
W tym sensie, zbudowanie parafii w pełni bez barier oznacza nie tylko usunięcie przeszkód fizycznych, lecz także zrozumienie, że musimy w końcu przestać mówić o osobach z niepełnosprawnościami „oni” i zacząć postrzegać się razem jako „my”.
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami pozostawały w centrum uwagi społecznej i aby instytucje świeckie promowały działania umożliwiające im aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2023: For people with disabilities

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Benefactor:

Thanks to:

Comunità di Sant’Egidio
Comitato Italiano Paralimpico
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Trattoria degli Amici
Museo Laboratorio d’Arte Tor Bella Monaca Roma
POTIPICTURES

With the Society of Jesus

Inkluzja, osoby z niepełnosprawnościami, niepełnosprawność, wideo papieskie, papież Franciszek, intencje modlitewne, Click To Pray

fiorellaGRUDZIEŃ | Za osoby z niepełnosprawnościami