STYCZEŃ | O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Papież Franciszek – STYCZEŃ 2024

Nie ma potrzeby obawiać się wielości charyzmatów w Kościele. Doświadczanie tej różnorodności powinno nas raczej radować!
Różnorodność i jedność były bardzo mocno obecne w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Napięcie musiało zostać rozwiązane na wyższym poziomie.
Ale to nie wszystko. Aby iść naprzód na drodze wiary, konieczny jest dialog ekumeniczny z naszymi braćmi i siostrami z innych wyznań i wspólnot chrześcijańskich.
Nie jest to coś niezrozumiałego czy niepokojącego, lecz jest to dar, który Bóg daje wspólnocie chrześcijańskiej, aby mogła wzrastać jako jedno ciało, Ciało Chrystusa.
Pomyślmy chociażby o Kościołach wschodnich. Mają one swoje własne tradycje czy charakterystyczne obrzędy liturgiczne… a jednak zachowują jedność wiary, wzmacniając ją, a nie tworząc podziały.
Jeśli Duch Święty prowadzi nas, obfitość czy różnorodność nigdy nie powodują konfliktu.
Duch Święty przypomina nam przede wszystkim, że jesteśmy dziećmi kochanymi przez Boga – wszyscy równi w Bożej miłości i wszyscy różni.
Módlmy się, aby Duch Święty pomógł nam rozpoznać dar różnorodnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielości tradycji obrzędowych w Kościele katolickim.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2024: For the gift of diversity in the Church

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

Sisters Hospitallers of the Sacred Heart of Jesus
The Pontifical Mission Societies in the United States
Taizé Community
REPAM
Franciscan Media Center

With the Society of Jesus

Różnorodność, Charyzmaty, Duch Święty, Kościół, chrześcijanie, katolicy, dar różnorodności, chrześcijańskie wspólnoty, dialog ekumeniczny, Papieskie Wideo

fiorellaSTYCZEŃ | O dar różnorodności w Kościele