Už įvairovės Bažnyčioje

Melskime, kad Šventoji Dvasia padėtų mums atpažinti skirtingas charizmas krikščionių bendruomenėse ir branginti skirtingas apeigas ir tradicijas Katalikų Bažnyčioje.

Pope Francis – JANUARY 2024

 

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2024: For the gift of diversity in the Church

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

Sisters Hospitallers of the Sacred Heart of Jesus
The Pontifical Mission Societies in the United States
Taizé Community
REPAM
Franciscan Media Center

With the Society of Jesus

fiorellaUž įvairovės Bažnyčioje