JANUARI | Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk

Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van de verschillende charismatische gaven binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de Katholieke Kerk te ontdekken.

Paus Franciscus – Januari 2024

We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven in de Kerk. Integendeel, we moeten ons verheugen in het beleven van deze verscheidenheid.
Al in de eerste christelijke gemeenschappen waren verscheidenheid en eenheid zeer aanwezig en in een spanning die op een hoger niveau moet worden opgelost.
Meer nog. Om verder te komen op de weg van het geloof hebben we ook een oecumenische dialoog nodig met onze broeders en zusters van andere christelijke confessies en gemeenschappen.
Niet als iets verwarrends of verontrustends, maar als een geschenk van God aan de christelijke gemeenschap, zodat zij kan groeien als één lichaam, het lichaam van Christus.
Neem bijvoorbeeld de Oosterse Kerken. Ze hebben hun eigen tradities, hun eigen kenmerkende liturgische riten, maar ze bewaren de eenheid van het geloof. Ze versterken deze, ze verdelen deze niet.
Als we ons laten inspireren door de Heilige Geest, leiden rijkdom, verscheidenheid en diversiteit nooit tot conflicten.
De Geest herinnert ons eraan dat we in de eerste plaats geliefde kinderen van God zijn. Allemaal gelijk in Gods liefde en allemaal verschillend.
Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van de verschillende charismatische gaven binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de Katholieke Kerk te ontdekken.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2024: For the gift of diversity in the Church

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

Sisters Hospitallers of the Sacred Heart of Jesus
The Pontifical Mission Societies in the United States
Taizé Community
REPAM
Franciscan Media Center

With the Society of Jesus

Verscheidenheid, Charisma’s, Heilige Geest, Kerk, Christenen, Katholieken, Gave van de verscheidenheid

fiorellaJANUARI | Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk