Februar 2024: Za terminalno bolne

Molimo po papeževem namenu, da bi bolniki v zadnjih stadijih svojega življenja in njihove družine, vedno prejeli potrebno oskrbo in spremljanje tako z zdravstvenega kot s človeškega vidika.

Pope Francis – FEBRUARY 2024

Credits

Campaign title:

The Pope Video – FEBRUARY | For the terminally ill

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

fiorellaFebruar 2024: Za terminalno bolne