FEBRUARI | Kwa wagonjwa mahututi

Tuwaombee wagonjwa mahututi na familia zao kila mara wapate matibabu muhimu, huduma na usaidizi wa kibinadamu.

Baba Mtakatifu – FEBRUARI 2024

Wakati watu wengine wanazungumza juu ya magonjwa sugu, kuna maneno mawili ambayo mara nyingi huchanganywa: yanayoweza kupona na yasiyoweza kupona.
Hata kama kuna uwezekano mdogo wa kupata tiba, kila mgonjwa ana haki ya kupata matibabu. Msaada wa kisaikolojia, kiroho na kibinadamu.
Wakati mwingine hawawezi kuzungumza; wakati mwingine tunafikiri hawatutambui. Lakini sisi tukiwashika kwa mkono, wanatambua mahasiano yetu na sisi.
Uponyaji hauwezekani kila mara lakini tunaweza kumtunza mgonjwa kila wakati, kuwabembeleza.
Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliwahi kusema, “ponya ikiwezekana; tuwatunze siku zote.”
Na hapa ndipo ambapo huduma ya matibabu inapoingia. Inamhakikishia mgonjwa sio tu matibabu, lakini pia usaidizi wa kibinadamu na ukaribu.
Familia haziwezi kuachwa peke yake katika nyakati hizi ngumu.
Jukumu lao ni la kuamua. Wanahitaji ufikiaji wa njia za kutosha ili kutoa mwafaka wa kimwili, msaada wa kiroho na kijamii.
Tuwaombee wagonjwa mahututi na familia zao kila mara wapate matibabu muhimu, huduma na usaidizi wa kibinadamu.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – FEBRUARY | For the terminally ill

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Terminal illnesses, Terminally ill people, Illness, Palliative Care, Family, The Pope Video, Prayer Intention, Click To Pray

fiorellaFEBRUARI | Kwa wagonjwa mahututi