THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

Giáo hoàng Phanxicô – THÁNG HAI 2024

Khi nhắc đến các bệnh nan y, có sự nhầm lẫn giữa hai từ:
không thể chữa khỏi và không thể chữa trị. Nhưng chúng không giống nhau.
Ngay cả khi có rất ít cơ hội chữa khỏi, mọi bệnh nhân
đều có quyền được trợ giúp về y tế, tâm lý, tinh thần và con người.
Đôi khi họ không thể nói được; nhiều lúc chúng ta nghĩ
họ không nhận ra chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nắm tay họ,
chúng ta biết rằng họ liên kết với chúng ta.
Việc chữa khỏi bệnh không phải lúc nào cũng có thể, nhưng chúng ta
luôn có thể chăm sóc người bệnh, quan tâm tới họ.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói, “hãy chữa trị nếu có thể được;
hãy luôn luôn chăm sóc.”
Và đây là lúc chăm sóc giảm nhẹ xuất hiện để đảm bảo cho bệnh nhân không chỉ được chăm sóc y tế mà còn được trợ giúp
nhân văn và sự gần gũi.
Các gia đình không nên bị bỏ lại một mình
trong những thời khắc khó khăn này.
Vai trò của họ là quyết định. Họ cần được tiếp cận
với các phương tiện thoả đáng để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp
về thể chất, tinh thần và xã hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – FEBRUARY | For the terminally ill

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Bệnh nan y, Người bệnh nan y, Bệnh tật, Chăm sóc giảm nhẹ, Gia đình, Video của Đức Thánh Cha, Ý cầu nguyện, Click To Pray, Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, Chúa Thánh Thần, Vatican, Giáo hội, Công giáo

fiorellaTHÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y