FEBRER | Pels malalts terminals

Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l’acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

Pope Francis – FEBRER 2024

Hi ha dues paraules que, quan alguns parlen de malalties terminals, les confonen: incurable i incuidable. I no són el mateix.
Fins i tot quan hi hagi poques possibilitats de curació, tots els malalts tenen dret a l’acompanyament mèdic, a l’acompanyament psicològic, a l’acompanyament espiritual, a l’acompanyament humà.
De vegades no poden parlar, de vegades pensem que no ens coneixen, però si els prenem la mà, entenem que estan en sintonia.
No sempre s’aconsegueix la curació. Però sempre podem cuidar el malalt, acariciar el malalt.
Sant Joan Pau II deia que “curar si és possible, tenir cura sempre”.
I és aquí on entren les cures pal·liatives, que garanteixen al pacient no només l’atenció mèdica, sinó també un acompanyament humà i proper.
Les famílies no es poden quedar soles en aquests moments difícils.
El seu paper és decisiu. Han de tenir els mitjans adequats per desenvolupar el suport físic, el suport espiritual, el suport social.
Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l’acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – FEBRUARY | For the terminally ill

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

fiorellaFEBRER | Pels malalts terminals