JANUARI | Religieuze discriminatie en vervolging

Laten we bidden dat mensen die gediscrimineerd worden en religieuze vervolging ondergaan, in de samenlevingen waarin ze leven de erkenning en waardigheid zullen vinden die voortkomt uit het broer en zus zijn.

Pope Francis – Januari 2022

Hoe kan het dat tegenwoordig veel religieuze minderheden gediscrimineerd of vervolgd worden?
Hoe komt het dat we in deze zo beschaafde samenleving toelaten dat mensen worden vervolgd simpelweg omdat ze hun geloof openlijk belijden? Dat is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook onmenselijk en krankzinnig.
Godsdienstvrijheid beperkt zich niet tot vrijheid van eredienst – dat wil zeggen tot het houden van een eredienst op de dag voorgeschreven door de heilige boeken. Het houdt ook in dat we de ander waarderen in zijn of haar verschillen en in hem of haar ​​echt een broer of zus herkennen.
Als mensen hebben we zoveel dingen gemeen dat we samen kunnen leven en verschillen kunnen verwelkomen in de vreugde broers en zussen te zijn.
En dat een klein verschil, of een wezenlijk verschil zoals het religieuze, de grote eenheid van het mens-zijn niet overschaduwt.
Laten we het pad van de broederschap kiezen. Want we zijn of broers en zussen, of we verliezen allemaal.
Laten we bidden dat mensen die gediscrimineerd worden en religieuze vervolging ondergaan, in de samenlevingen waarin ze leven de erkenning en waardigheid zullen vinden die voortkomt uit het broer en zus zijn.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2022: Religious discrimination and persecution

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

ACN International

Media partners:

Aleteia

With the Society of Jesus

Broederschap, religieuze vrijheid, religieuze vervolging, burgerschap, religieuze discriminatie, geloof delen.

adminJANUARI | Religieuze discriminatie en vervolging