10 | Tzolom Taql

Ex was wiitz’in, tijoqo re naq li kub’enaqeb’ xha’, che’ruhanq taxaq chi okenk sa’ li chaab’il esilank, ut li junjunq kub’enaq xha’, yo’on wanq chi xk’ulub’ankil li taqlaak rik’in li xyu’amihom. Ut li yu’amihom a’in, wanq taxaq xsahob’ li Chaab’il Esilal rik’in.

Pope Francis – October 2021

Li Jesus naxtitz’ chawu laa’at, ut chiqu laa’o chiqajunilo, okenk jo’ tzolom taql. Ma kawal wankat?
Ka’ajwi’ tento xkanab’ankil qib’ chi rab’inkil li xb’oqom, ut wank sa’ junajil rik’in li Qaawa’, sa’ eb’ li nake’ uxmank xb’aanunkil rajlal, li k’anjelak, li tawok ib’, jo’ ajwi’ li ink’a’ na’uxmank xyo’ninkil rajlal; kajwi’ tento xkanab’ankil qib’ chi b’eeresiik xb’aan, li Santil Musiq’ej.
Wi’ li Kriist na ek’asink aawe, ut wi’ naka b’aanu eb’ li k’a’aq re ru rik’in xb’eeresihom li Kriist; eb’ li junch’ol chik ink’a’ nach’a’ajkok’ chiruheb’ xk’eeb’al reetal.
Ut laayu’amihom ajwi’, na ek’asink ch’oolej; ut li ek’asink ch’ool a’in naxk’e li patz’om chiru xyu’ameb’ jalan chik: “Chanput ru naq nak’ulmank a’in?” malaj ut “B’ar nachalk li xrahom, li xtuulanil, li xsahil xch’ool, li poyanam a’in, li naraatinaaheb’ wi’ eb’ li junch’ol chik?”.
Jultikaq qe naq li taqlaak, maawa’ yal aatin chijo’ka’an, li taqlaak b’aan, a’an jun tawok ib’ rik’ineb’ li qech poyanamil, a’an yu’amihom sa’ xyanqeb’ li winq ut ixq li neke’xye: “Laa’in, ninnaw ru li Jesus, ut naqwulak raj chiru naq laa’at ajwi’, taanaw ru a’an”
Ex was wiitz’in, tijoqo re naq li kub’enaqeb’ xha’, che’ruhanq taxaq chi okenk sa’ li chaab’il esilank, ut li junjunq kub’enaq xha’, yo’on wanq chi xk’ulub’ankil li taqlaak rik’in li xyu’amihom. Ut li yu’amihom a’in, wanq taxaq xsahob’ li Chaab’il Esilal rik’in.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2021: Missionary Disciples

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Synod 2021 – 2023

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

UIC Barcelona

With the Society of Jesus

Nacho Jimenez10 | Tzolom Taql