EB’ LI POYANAM NEKE’ XYAJENI LI KUB’ENAQIL CH’OOL

Tijoqo, re naq eb’ li poyanam neke’ xyajeni li kub’enaqil ch’ool, malaj ut li xe’numtaak xlub’ikeb’, che’xk’ul xtenq’ankileb’ qik’in chiqajunilo, ut che’xtaw ta ajwi’ junaq kutank saqenk, taateehoq chiruheb’ xyaalalil li yu’am.

Pope Francis – November 2021

Li xk’ihalil li k’anjelak, li lub’ik sa’ li k’anjel, naxk’eeheb’ li poyanam chi numtaak li xlub’ikeb’, chi lub’taak ajwi’ li xk’a’uxleb’aal, li reek’ahom, li xrahom, jo’ ajwi’ li xjunxaaqalil.
Li rahil ch’oolej, li luktaak, ut xlub’ik li musiq’ej, na numtaak sa’ xb’een xyu’ameb’ li poyanam, neke’ tawaak xb’aan xk’iihaleb’ li k’anjel neke’ reek’asi wi’ rib’eb’ chiru xyu’ameb’ anaqwank.
Qayalaq qa q’e nach’ok rik’ineb’ li lub’luukeb’ ut tawajenaqeb’, rik’ineb’ li ink’a’ chik neke’xtaw ru k’aru xb’aanunkil, li maak’a’eb’ chik royb’enihom, usta naab’al kajwi’ sa’ ch’anch’ook, xb’aan naq ink’a’ tooruuq chi xik rik’in junaq li poyanam chi xyeeb’al re: “Moko jo’kan ta li waank, chiru li yu’am. Ab’i’, ink’eehaq aawe reetalil li xb’anol”. Maak’a’ junaq reetalil li yajel a’in.
Ut misachk ajwi’ sa’ qach’ool, naq sa’ rochb’eninkileb’ rik’in junaq aj teenq re li kub’enaqil k’a’uxleb’aal, li tz’aqalaq re ru ut wank xyaalalil; tento naq wanq ajwi’ Raatin li Jesus, li na tenq’ank. Li nachalk sa’ ink’a’uxl ut inch’ool anaqwank, a’an: “Chalqex wik’in chejunilex li lub’luukex ut tawajenaqex xb’aan leeriiq, ut laa’in texinhiltasi”.
Tijoqo, re naq eb’ li poyanam neke’ xyajeni li kub’enaqil ch’ool, malaj ut li xe’numtaak xlub’ikeb’, che’xk’ul xtenq’ankileb’ qik’in chiqajunilo, ut che’xtaw ta ajwi’ junaq kutank saqenk, taateehoq chiruheb’ xyaalalil li yu’am.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2021: People who suffer from depression

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Association of Catholic Mental Health Ministers

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Francisco Segarra Alegre

With the Society of Jesus

Nacho JimenezEB’ LI POYANAM NEKE’ XYAJENI LI KUB’ENAQIL CH’OOL