DESEMBRE | Catequistes

Preguem junts pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin testimonis d’ella amb valentia, amb creativitat, amb la força de l’Esperit Sant, amb alegria i amb molta pau.

Papa Francesc – Desember 2021

Els catequistes tenen una missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe.
El ministeri laical del catequista és una vocació, és una missió.
Ser catequista vol dir que un “és catequista”, no que “treballa de catequista”. És tota una manera de ser, i calen bons catequistes que siguin alhora acompanyants i pedagogs.
Fan falta persones creatives que anunciïn l’Evangeli, però que ho anunciïn, no dic amb sordina però no amb botzina, sinó amb la seva vida, amb mansuetud, amb un llenguatge nou i obrint camins nous.
I a tantes diòcesis, a tants continents, l’evangelització fonamentalment està en mans d’un catequista.
Donem les gràcies als catequistes, a les catequistes, per l’entusiasme interior amb què viuen aquesta missió al servei de l’Església.
Preguem junts pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin testimonis d’ella amb valentia, amb creativitat, amb la força de l’Esperit Sant, amb alegria i amb molta pau.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2021: Catechists

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Paolo “Gojo” Colasanti
Parrocchia Nostra Signora di Coromoto – Roma

With the Society of Jesus

adminDESEMBRE | Catequistes