Gruodžiui | Už katechetus

Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad liudytų jį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios Dvasios jėga.

Pope Francis – December 2021

Katechetai atlieka nepamainomą misiją perduodami ir gilindami tikėjimą. Pasauliečių katechetų tarnystė yra pašaukimas, misija. Katecheto pašaukimas yra būti katechetu, o ne juo dirbti. Tai yra buvimo būdas. Reikia gerų katechetų, kurie kartu būtų ir palydėtojai, ir pedagogai. Reikia kūrybingų žmonių, kurie skelbtų Evangeliją, skelbtų ne pusbalsiu, bet ir ne trimituodami, skelbtų savo gyvenimu, klusnumu, nauja kalba ir naujais būdais. Daugybėje vyskupijų įvairiuose žemynuose evangelizacija iš esmės priklauso nuo katechetų. Dėkokime katechetams ir katechetėms už entuziazmą, su kuriuo jie gyvena šia misija ir tarnauja Bažnyčiai.

Visi kartu melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad jie liudytų jį drąsiai, kūrybingai, su Šventosios Dvasios galia, džiaugsmu ir didele ramybe.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2021: Catechists

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Paolo “Gojo” Colasanti
Parrocchia Nostra Signora di Coromoto – Roma

With the Society of Jesus

adminGruodžiui | Už katechetus