GRUDZIEŃ | Katecheci

Módlmy się wspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego: aby świadczyli o nim z odwagą, kreatywnością, w mocy Ducha Świętego, z radością i wielkim pokojem.

Pope Francis – December 2021

Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu wiary.
Świecka posługa katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że «jest się katechetą», a nie, że «pracuje się jako katecheta». Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami.
Potrzebujemy ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale nie głoszą jej ciszą, ale też nie przy pomocy trąby, ale swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi.
I w wielu diecezjach, na wielu kontynentach, ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety.
Dziękujmy katechetom, katechetkom, za wewnętrzny entuzjazm, z jakim przeżywają tę misję w służbie Kościoła.
Módlmy się wspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego: aby świadczyli o nim z odwagą, kreatywnością, w mocy Ducha Świętego, z radością i wielkim pokojem.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2021: Catechists

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Paolo “Gojo” Colasanti
Parrocchia Nostra Signora di Coromoto – Roma

With the Society of Jesus

Katecheta, głoszenie Ewangelii, kreatywność, powołanie, misja, przekazywanie wiary, świadectwo, kreatywność.

adminGRUDZIEŃ | Katecheci