Sa’ xk’ab’a’ xpaab’aleb’ li saaj krisyaan

Tijoqo b’i, ex was wiitz’in, re naq eb’ li saaj krisyaan anaqwank, li b’oqb’ileb’ xtawb’al jun tz’aqlil ru yu’am, ut che’xtaw rik’in qaNa’ Santa Maria, li xnawb’al ab’ink, toj sa’ xchamal li k’ajb’ak, chi kawaqeb’ xch’ool sa’ li xpaab’aal, ut chixyalb’aleb’ xqe junelik chi xk’anjelankileb’ ru li ras riitz’in.

Pope Francis – May 2022

Sa’ aatinak chirixeb’ li junkab’al, nawaj xtikib’ankil aatinak xb’eenwa, chirixeb’ li saaj krisyaan.
Nink’a’uxla rix junaq eetalil, xb’arwi’ laa’ex, li saaj krisyaan, neke’ reek’a’ eerib’ naq eerik’in wank li eetalil a’an, nachalk sa’ lin k’a’uxl li qaNa’, Maria. Li xkawil xch’ool, li xnawb’al ab’ink, jo’ ajwi’ li xq’axtesinkil rib’ chi k’anjelak.
A’an, kaw chaq xch’ool naq xwank, re xk’eeb’al xsumenkil li Qaawa’, kixb’aanu.
Laa’ex li saaj krisyaan, li neke’raj x’ak’ob’resinkil li k’a’aq re ru, sa’ jun ak’il ut chaab’il ruuchich’och’, cheyal eeq’e xb’aanunkil junelik, ut kawaq eech’ool chixb’aanunkil.
Misachk sa’ eech’ool, naq re xtaaqenkil qana’ Santa Maria, na’ajmank k’ajb’ak chi chaab’il, xtawb’al rik’in a’an, k’aru tz’aqal raaraj li Jesus eerik’in, moko li k’aru ta teeraj xb’aanunkil eejunes eerib’, ha’anaq ta li chaab’il.
Ut sa’ li k’ajb’ak a’in, k’ajo’ tz’aqal rusilal, rab’inkileb’ xk’a’uxl eb’ li qa cheekelal.
Sa’ xk’a’uxleb’ eb’ li qa cheekelal, taqataw naab’al li q’esnal na’leb’, li te’k’amoq qe toj sa’ xmaril eb’ li ak’il na’leb’, sa’ li qa wanjik anaqwank.
A’an, te’k’ehoq re xnimal ru, xka’yab’aal leek’a’uxl laa’ex.
Tijoqo b’i, ex was wiitz’in, re naq eb’ li saaj krisyaan anaqwank, li b’oqb’ileb’ xtawb’al jun tz’aqlil ru yu’am, ut che’xtaw rik’in qaNa’ Santa Maria, li xnawb’al ab’ink, toj sa’ xchamal li k’ajb’ak, chi kawaqeb’ xch’ool sa’ li xpaab’aal, ut chixyalb’aleb’ xqe junelik chi xk’anjelankileb’ ru li ras riitz’in.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2022: For Faith-Filled Young People

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Nacho JimenezSa’ xk’ab’a’ xpaab’aleb’ li saaj krisyaan