OCTUBRE | Pel Sínode

Preguem per l’Església, perquè adopti l’escolta i el diàleg com a estil de vida a tots els nivells, deixant-se guiar per la força de l’Esperit Sant cap a les perifèries del món.

Papa Francesc – Octubre 2023

La missió està al cor de l’Església. I més encara. Quan una Església està en Sínode, només aquesta dinàmica sinodal la porta endavant la vocació missionera, és a dir, la resposta al mandat de Jesús d’anunciar l’Evangeli.
Voldria recordar que aquí no acaba res, sinó que continua un camí eclesial.
Es tracta d’un camí que recorrem, com els deixebles d’Emmaús, escoltant el Senyor que sempre surt a trobar-nos.
És el Senyor de la sorpresa.
Per mitjà de la pregària i el discerniment, l’Esperit Sant ens ajuda a fer “l’apostolat de l’oïda”, és a dir, escoltar amb les oïdes de Déu per poder parlar amb la paraula de Déu.
I així ens apropem al cor de Crist, del qual brolla la nostra missió i la veu que atrau cap a Ell.
Una veu que ens descobreix el centre de la missió, que és arribar a tothom, buscar tothom, acollir tothom, involucrar tothom, sense excloure ningú.
Preguem per l’Església, perquè adopti l’escolta i el diàleg com a estil de vida a tots els nivells, deixant-se guiar per la força de l’Esperit Sant cap a les perifèries del món.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2023: For the Synod

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes
adminOCTUBRE | Pel Sínode