Oktoba | Kwa Sinodi

Tuombe kwa ajili ya Kanisa, ili lipate kusikiliza na kuchukua mazungumzo kama mtindo wa maisha kila wakati kwa ngazi tofauti, akijiruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu kuelekea pembezoni mwa ulimwengu.

Baba Mtakatifu – Oktoba 2023

Utume ndio kiini cha Kanisa. Zaidi sana wakati huu ambapo Kanisa limo katika Sinodi. Nguvu hii ya kipekee ya Kisinodi inaendeleza wito wake wa kimisionari – yaani, mwitikio wake kwa agizo la Yesu la kutangaza Injili.
Nipende kusisitiza kuwa hakuna kinachoishia hapa. Badala yake, tunaendeleza safari ya kikanisa.
Hii ni safari tunayosafiri, kama wanafunzi wa Emaus, tukimsikiliza Bwana ambaye huja kukutana nasi daima.
Yeye ni Bwana wa miujiza.
Kupitia maombi na utambuzi, Roho Mtakatifu hutusaidia kutekeleza “utume wa sikio,” huo ni kusikiliza kwa masikio ya Mungu ili kunena kwa neno la Mungu.
Na hivyo, tunakaribia moyo wa Kristo. Utume wetu na sauti inayotuvuta kwake ni chemchemi kutoka kwake.
Sauti hii inatufunulia kwamba moyo wa utume ni kufikia kila mtu, kutafuta kila mtu, ili kukaribisha kila mtu, kuhusisha kila mtu, bila kumtenga mtu yeyote.
Tuombe kwa ajili ya Kanisa, ili lipate kusikiliza na kuchukua mazungumzo kama mtindo wa maisha kila wakati kwa ngazi tofauti, akijiruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu kuelekea pembezoni mwa ulimwengu.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2023: For the Synod

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes
adminOktoba | Kwa Sinodi