OKTOBER | Voor de synode

Laten we bidden voor de Kerk, dat zij luisteren en dialoog mag aannemen als een manier van leven op alle niveaus, waarbij zij zich door de kracht van de Heilige Geest laat leiden naar de uiteinden van de wereld.

Pope Francis – Oktober 2023

Missie ligt in het hart van de Kerk; en zelfs meer dan dat. Wanneer een Kerk in een synode bijeenkomt, draagt deze missionaire roeping – dat wil zeggen, het antwoord op Jezus’ opdracht om het evangelie te verkondigen – de synodale dynamiek.
Ik wil jullie eraan herinneren dat dit niet het einde van de weg is, maar dat de reis van de Kerk zich voortzet.
Het gaat om een weg die we, zoals de Emmaüsgangers, zullen afleggen terwijl we luisteren naar de Heer die ons altijd tegemoet komt.
Hij is de Heer van verrassingen.
Door gebed en onderscheiding helpt de Heilige Geest ons om het “apostolaat van het luisteren” uit te voeren, ofwel, te luisteren met de oren van God om te kunnen spreken met het woord van God.
En zo komen we dichter bij het hart van Christus waaruit onze zending en de stem die ons naar Hem toe trekt, uitspringt.
Een stem die ons het hart van de zending onthult: iedereen te bereiken, iedereen te zoeken, iedereen te verwelkomen, iedereen erbij te betrekken – zonder iemand uit te sluiten.
Laten we bidden voor de Kerk, dat zij luisteren en dialoog mag aannemen als een manier van leven op alle niveaus, waarbij zij zich door de kracht van de Heilige Geest laat leiden naar de uiteinden van de wereld.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2023: For the Synod

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Synode, Synodale Weg, Missionaire Weg, Synode 2023, Luisteren

adminOKTOBER | Voor de synode