2020

Official Image - TPV 12 2020 EN - The Pope Video - For a life of prayer

12 | Xyu’aminkil li tijok, junelik

Tijoqo, re naq li qa sumwanjik rik’in li Jesukriist, chixtaw xk’iijik rik’in Raatin li Dios, ut rik’in ajwi’ xyu’aminkil li tijok.

Official Image - TPV 11 2020 EN - The Pope Video - Artificial Intelligence

11 | Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

Tijoqo re naq xk’iijikeb’ li k’uub’amb’il ut ak’il na’leb’, wanq junelik choq’ xk’anjelahom li poyanam.

Official Image - TPV 10 2020 EN - The Pope Video - Women in leadership roles in the Church

10 | Xtz’aqonikeb’ eb’ li ixq, sa’ xcha’al xsum k’ub’lal li Iklees

Tijoqo re naq sa’ xk’ab’a’ li qa kub’iha’ laa’o laj paab’anel, ut jwal wi’chik eb’ li ixq che’ okenq ta sa’ xsum k’ub’lal xwanjik li Iklees.

Official Image - The Pope Video 9 2020 EN - The Pope Video - Respect for the Planet’s resources

09 | Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

Tijoqo, re naq li xb’ihomal li ruuchich’och’ ink’a’ elq’amb’ilaq, wotzb’ilaq b’an sa’ juntaq’eetil ut chi oxloq’oninb’il.

The Pope Video August 2020 for the maritime world (Official Image)

08 | Li yu’amihom, sa’ li palaw

Tijoqo chirixeb’ li poyanam neke’ k’anjelak ut wankeb’ xyu’am sa’ xk’ab’a’ xk’anjeleb’ chiru palaw, eb’ laj b’eeresinel jukub’, eb’ laj chapol kar, jo’ ajwi’ chirixeb’ li xjunkab’al.

The Pope Video July 2020 for our Families (Official Image)

07 | Eb’ li qa junkab’lal

Tijoqo chirixeb’ chixjunileb’ li junkab’al re li ruuchich’och’ a’in, reenaq ochb’eninb’ilaqeb’ rik’in rahom, oxloq’ihom, ut rik’in q’esnal na’leb’. Ut jwal wi’chik, reenaq eb’ li awab’ejilal re li junjunq chi tenamit, chi okenq chirixeb’.

The Pope Video June 2020 The Way of the Heart (Official Image)

06 | Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

Tijoqo, reenaq chixjunileb’ li wankeb’ sa’ raxiik’ te’ruhanq xtawb’al xb’ehil li yu’am, rik’in xkanab’ankil rib’eb’ chi ochb’eniik xb’aan xChool li Jesus.

The Pope Video May 2020, for deacons (Official Image)

05 | Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

Tijoqo, reenaq eb’ li diaconos, sa’ xk’ab’a’ xtiikilal xch’ooleb’ chi xk’anjelankil ru Raatin li Dios, jo’ ajwi’ eb’ li neb’a’, a’anaqeb’ jun yo’yookil eetalil choq’ re li Iklees.

The Pope Video April 2020 - Liberation from addictions (Official Image)

04 | Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

Tijoqo, reenaq chixjunileb’ li poyanam wankeb’ rub’el xwankilal li raasahil k’inaqil b’aanuhom, te’uxmanq xtenq’ankileb’ ut rochb’eninkileb’ chi chaab’il.

The Pope Video March 2020 (official image)

03 | #PrayForTheWorld

Tijoqo sa’ komonil, chirixeb’ chixjunil li yaj, ut chirixeb’ ajwi’ li poyanam wankeb’ sa’ raxiik’

The Pope Video March 2020 (official image)

03 | Eb’ laj katool wankeb’ China

Tijoqo sa’ komonil, reenaq li Iklees aran China, junelik tiikaq xch’ool rik’in li Chaab’il Esilal, ut chi k’iiq ta, sa’ li junajil.

The Pope Video February 2020 (Official Image)

02 | Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

Tijoqo, reenaq li xtz’aamahomeb’ li qas qiitz’in neke’xik sa’ jalan tenamit, a li tawasinb’ileb’ xb’aneb’ li poyanam ink’a’ useb’ xna’leb’… Jo’ ajwi’ eb’ li neke’ xk’ayi rechpoyanamileb’, taa’uxmanq rab’inkil, re xk’eeb’aleb’ sa’ ajl.

Nacho JimenezKaax mu re li chab’ 2020