Sa’ xk’ab’aheb’ li muxb’ileb’ ru li xjunxaaqalil

Tijoqo b’i chirixeb’, li xe’tawasiik li xjunxaaqalileb’, sa’ xk’ab’aheb’ li wankeb’ xtaqlankil sa’ xkomonil li Iklees: re naq sa’ ajwi’ li Iklees, che’xtaw xsumenkil li xrahilaleb’, ut li raxiik’ wankeb’ wi’.

Pope Francis – March 2023

Rik’in li xmuxb’al ru xjunxaaqalil junaq li poyanam, ut jwal wi’chik rik’ineb’ li x’uxmank sa’ xch’ool xyu’am li Iklees, moko tz’aqal ta rik’in xpatz’b’al li uxtanaak.
Jwal aajel xpatzb’al li uxtanaak, ab’aan moko tz’aqal ta rik’in a’an. Xpatzb’al li uxtanaak, jwal us choq’ reheb’ li xe’muxek’, ab’aan ha’aneb’ li k’eeb’ileb’ sa’ xyi chixjunil li xk’ulmank.
Li xrahilal li raxiik’ nakana sa’ li xk’a’uxl, naru xtawb’al xk’irajik, wi’ nak’eemank xsumenkil; rik’in k’anjelahom li tixk’irtasi, eb’ li xxuwajelil ru rahilal xk’ulmank xb’aan junaq poyanam, re naq ink’a’ chik chi k’ulmanq.
Li Iklees, ink’a’ naru xjalmuqankileb’ li xnimqal ru raxiik, sa’ xmuxb’al xjunxaaqalil junq poyanam, ayaal chanru li muxek’ xk’ulmank. Chi moko naru ajwi’ xmuqb’al li muxek’ nake’ k’ulmank sa’ junaq junkab’al, sa’ junaq k’ayib’aal, malaj ut sa’ junaq molam re tenq’ank, malaj ut jalan chik.
Li Iklees, ha’anaq aj tenq’anel chi xsik’b’al xb’anol eb’ li majelal a’in, tento tixk’e chikutankil chiru li amaq’il tenamit, ut sa’ eb’ li junkab’al.
Tento naq, ha’anaq li Iklees li tixk’e xna’aj chi tz’aqal, re rab’inkileb’ li xe’ek’uluk re li majelal a’in, tento tixk’e rochb’eninkileb’, rik’ineb’ aj k’irtasinel k’a’uxl, ut xkolb’aleb’ re naq ink’a’ te oksiiq xxiweb’.
Tijoqo b’i chirixeb’, li xe’tawasiik li xjunxaaqalileb’, sa’ xk’ab’aheb’ li wankeb’ xtaqlankil sa’ xkomonil li Iklees: re naq sa’ ajwi’ li Iklees, che’xtaw xsumenkil li xrahilaleb’, ut li raxiik’ wankeb’ wi’.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2023: For victims of abuse

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Hermes Mangialardo.

Illustrations by:

Hermes Mangialardo

Nacho JimenezSa’ xk’ab’aheb’ li muxb’ileb’ ru li xjunxaaqalil