Februari: Goed omgaan met de schepping

Dat we goed omgaan met de schepping – een geschenk van God – en haar beheren en beschermen, ook met het oog op toekomstige generaties.

Gelovigen en ongelovigen zijn het erover eens dat de aarde een gemeenschappelijke erfenis is, wiens vruchten allen ten goede moeten komen.
Nochtans, wat gebeurt er in de wereld waarin wij leven?
Het verband tussen de armoede en de kwetsbaarheid van de planeet vereist een andere manier van omgaan met de economie en de vooruitgang. We dienen een nieuwe manier van leven te bedenken.
We hebben immers nood aan een bekering die ons allen verenigt.
Onszelf bevrijden van het consumentisme dat ons verknecht
Deze maand heb ik een speciaal verzoek voor jou:
Dat we goed omgaan met de schepping – een geschenk van God – en haar beheren en beschermen, ook met het oog op toekomstige generaties.
Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis.

Paus Franciscus – Februari 2016

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaing title:

The Pope Video – February: Care for Creation

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

Cronos

Sound mixing & music:

Índigo

ecologie, planeet, natuur, aarde, ecosysteem, schepping, toekomst, vervuiling, smog, klimaatverandering, Laudato Si

adminFebruari: Goed omgaan met de schepping