Sa’ xk’ab’a’ xtzolb’aleb’ eb’ li q’axtesinb’il ut mayejanb’il xyu’ameb’

Tijoqo chirixeb’ li q’axtesinb’il ut mayejanb’il li xyu’ameb’, re ajwi’ naq li toj yookeb’ chi tzolok te’k’iiq sa’ xb’ehil li xb’oqb’aleb’, sa’ li xpoyanamileb’, sa’ li taqlaak, sa’ li musiq’ej ut li komonil, aa’anaqeb’ aj kanawinel li te’uxmanq xpaab’ankil sa’ xk’ab’a’ li Chaab’il Esilal.

Pope Francis – MAY 2024

Li junjunq chi b’oqek, a’an “Jun Chaq’aalil ru Pek toj maji’ saab’esinb’il” li tento xsaab’esinkil ut xk’anjelankil, li toj aajel ru xsik’b’al xtiikilal ru li xka’yab’aal.
Jun chaab’il aj tij, malaj qana’ madre, tento naq aa’anaqeb’ poyanam xb’een wa, li ak xe’uxmank xk’anjelankil malaj xsaab’esinkil ruheb’ xb’aan ruxtaan li Qaawa’.
Wanq chiruheb’ li xmajelaleb’ ut wanqeb’ xch’ool xyu’aminkil tijok junelik, li te’xk’e xch’ooleb’ ajwi’ xyu’aminkil li Chaab’il Esilal.
Li xkawresinkileb’ tento naq tz’aqalaq re ru, li taawanq sa’ li xtzoleb’aaleb’ ut rub’elaj naq k’ulub’amb’ileb’, wanq xjunajinkileb’ rib’ rik’in xyu’amihomeb’ li poyanam. A’in jwal aajel ru.
Li xkawresinkileb’ rib’ maak’a’ junaq xhonalil xraqik, junelik b’aan wanq xtiqb’al ru chiru chixjunil li xyu’ameb’, chirix ak’ na’leb’, li xpoyanamil, li xkawil xch’ool, jo’ ajwi’ chirix li musiq’ej.
Wanq ajwi’ xkawresinkil rib’ chirix xyu’aminkil wank sa’ komonil, xb’aan naq a’in nak’ehok xmetz’ew li taqlaak usta naab’al sut nach’a’ajkok li yu’amihom a’in.
Xb’aan naq, moko juntaq’eet tawank sa’ junajil, rik’in wank sa’ komonil.
Tijoqo chirixeb’ li q’axtesinb’il ut mayejanb’il li xyu’ameb’, re ajwi’ naq li toj yookeb’ chi tzolok te’k’iiq sa’ xb’ehil li xb’oqb’aleb’, sa’ li xpoyanamileb’, sa’ li taqlaak, sa’ li musiq’ej ut li komonil, aa’anaqeb’ aj kanawinel li te’uxmanq xpaab’ankil sa’ xk’ab’a’ li Chaab’il Esilal.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – MAY | For the formation of men and women religious, and seminarians

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

fiorellaSa’ xk’ab’a’ xtzolb’aleb’ eb’ li q’axtesinb’il ut mayejanb’il xyu’ameb’