2021

Official Image TPV 12 2021 EN - Catechists

Diciembre I Eb’ laj Tzolol Tij

EB’ LI POYANAM NEKE’ XYAJENI LI KUB’ENAQIL CH’OOL

10 | Tzolom Taql

SEPTIEMBRE | Xbe’hil li yu’am, sa’ junaj rik’in xk’aak’alehom li che’k’aam

Li ikees sa' b' e

AGOSTO | Li ikees sa’ b’e

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

Xchaq’aalil ru li Sumlaak

06 | Xchaq’aalil ru li Sumlaak

XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

05 | XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

04 | ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

Sakrameent re li xootoonk maak

03 | Sakrameent re li xootoonk maak

SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

02 | SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

01 2021 - AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

01 | AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

adminKaax mu re li chab’ 2021