2023

DICIEMBRE | Utia’al u máak yéetel discapacidad

Let us pray that people with disabilities may be at the center of attention in society, and that institutions offer inclusion programs that enhance their active participation.

CHIRIX LI PAAP

Tijoqo chirix li paap, re naq sa’ xk’anjelankil li xtaqlankil, chixyal xq’e rochb’eninkil chixjunileb’ xteepal li wankeb’ xpaab’aal, li q’axtesimb’il re xb’aan li Jesus, re naq junelik wanq rik’in xtenq li Santil Musiq’ej.

OCTUBRE | Por el Sínodo

Tijoqo b’i chirix li Iklees, re naq taaruhanq chi ab’ink ut chi seeraq’ik rik’ineb’ chixjunil jo’ tz’aqal yu’amihom, ut chixkanab’ rib’ chi b’eeresiik xb’aan xmetz’ew li Santil Musiq’ej yalaq b’ar junsut junrub’el choxa.

SEPTEMBER | SA’ XK’AB’A’EB’ LI POYANAM NEKE’ XYU’AMI TZ’EQTANAAK

Tijoqo b’i chiqajunilo, re naq eb’ li poyanam tz’eqtanaamb’ileb’ xb’aan li amaq’il tenamit, li wankeb’ sa’ xnimal rajb’al ru, ink’a’ chisachq sa’ xch’ooleb’ li molam wankeb’ sa’ xb’een xtenq’ankileb’, re naq k’eeb’ilaqeb’ sa’ ajl.

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

AUGUST | For World Youth Day

Let us pray that the World Youth Day in Lisbon will help young people to set out on the journey, witnessing to the Gospel with their own lives.

Official Image - TPV 7 2023 EN - For a Eucharistic life - 889x500

SA’ XK’AB’A’ XYU’AMINKIL LI EWKARISTIIY

Tijoqo b’i’ sa’ komonil, re naq chixjunileb’ laj katool, che’xk’e ch’ooleb’ xyu’aminkil xnimq’enkil li Santil Ewkaristiiy, li na’ak’ob’resink re li sumwank sa’ xyanqeb’ li poyanam ut naxte xb’ehil chiqu xtawb’al qib’ rik’in li Dios jo’ ajwi’ rik’ineb’ li qas qiitz’in.

Official Image TPV 06 2023 EN - For the abolition of torture - 889x500

JUNE | For the abolition of torture

Let us pray that the international community may commit itself concretely to abolish torture, guaranteeing support to victims and their families.

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

Tijoqo chirixeb’ li ch’uut ut eb’ li komonil re li Iklees

Tijoqo re naq eb’ li ch’uut ut eb’ li komonil re li Iklees, chi ch’olaaq chiruheb’ li xtaqlankil, chi xk’anjelankil li chaab’il esilank, ut che’xk’e chi k’anjelak li xsimaatan k’eeb’ileb’ re xb’aan li Dios, chiru li ruuchich’och’.

Official Image - TPV 4 2023 EN - For a non-violent culture - 889x500

Re xkanab’ankil xyu’aminkil li rahob’tesink

Tijoqo ajwi’, chirix xyu’aminkil rajlal li tuqtuukil usilal, ut chiraqeq’ li rahob’tesink, jo’ ajwi’ roksinkileb’ li k’anjelob’aal re kamsink, sa’ xb’aanuhomeb’ li awab’ejilal re li junjunq chi tenamit ut sa’ xyu’ameb’ li poyanam.

Official Image - TPV 3 2023 EN - For victims of abuse - 889x500

Sa’ xk’ab’aheb’ li muxb’ileb’ ru li xjunxaaqalil

We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

Official Image TPV 2 2023 EN - For parishes - 889x500

Chirixeb’ li parokya

Tijoqo, re naq eb’ li qa parokya, che’xyu’ami li sumwank, li junajil sa’ xyanqeb’ li qas qiitz’in chirib’il rib’eb’, jo’ ajwi’ sa’ xyu’am xb’eenik li Iklees, jo’ tz’aqal xyi li junajil, ha’anaq ta junelik jun komonil, b’arwi’ na’uxmank xyu’aminkil li paab’aal, li k’amok ib’ sa’ usilal, ut b’arwi nawank xk’ulub’ankileb’ sa’ usilal, eb’ li wankeb’ sa’ rajb’al ru.

Official Image - TPV 1 2023 EN - For educators - 889x500

CHIRIXEB’ LAJ K’UTUNEL

Tijoqo, re naq eb’ laj k’utunel, ha’anaqeb’ aj yeehol yaal li te’b’aaq, sa’ xk’ab’a’ naq te’xk’ut xk’anjelankil ru li usilal, choq’ reeqaj li josq’il ut li kaqal, re naq che’xyal ajwi’ xq’e, chi xtenq’ankileb’ li saaj krisyaan, a li jwal wi’chik tenq’aak te’raj.

Nacho JimenezKaax mu re li chab’ 2023