Tháng mười hai: Việc Truyền Giao Đức Tin

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dấn thân trong công việc phục vụ và thông truyền đức tin, khi đối thoại với các nền văn hoá, tìm được ngôn ngữ thích hợp với các hoàn cảnh của thời đại.

Pope Francis – December 2018

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaing title:

The Pope Video – December 2018: In the service of the transmission of faith.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

AdHoc Producciones

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminTháng mười hai: Việc Truyền Giao Đức Tin