Tháng chín: Người trẻ tại Châu Phi

Chúng ta cầu nguyện để các người trẻ của châu Phi có thể được học hành và có công việc làm tại đất nước của họ

Pope Francis – September 2018

Châu Phi là một châu lục giàu có; nguồn tài nguyên quý giá và lớn nhất của nó chính là người trẻ.
Họ phải có thể chọn lựa, hoặc là để cho những khó khăn chiến thắng họ, hoặc là biến những khó khăn thành cơ hội.
Cách thế hiệu quả nhất để giúp đỡ họ trong việc chọn lựa này là đầu tư vào việc giáo dục.
Nếu một người trẻ không có cơ hội được học hành, thì họ có thể làm gì trong tương lai?
Chúng ta cầu nguyện để các người trẻ của châu Phi có thể được học hành và có công việc làm tại đất nước của họ

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaing title:

The Pope Video – September 2018: Young People in Africa.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Centro Televisivo Vaticano

Production house:

AdHoc Producciones / Marta Moreiras

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Índigo Music Design

In collaboration with:

Centro Televisivo Vaticano

Media partners:

Getty Images Latam
Aleteia

Thanks to:

Core Values
Doppler Email Marketing
Pancho Esposito
Libre Buenos Aires
UIC Barcelona

With the Society of Jesus

adminTháng chín: Người trẻ tại Châu Phi