THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho các Giáo Lý Viên

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Pope Francis – December 2021

Giáo lý viên mang một sứ mạng quan trọng trong việc truyền tải và đào sâu đức tin.
Thừa tác vụ giáo lý viên là một ơn gọi và là một sứ mạng. Là một giáo lý viên có nghĩa rằng, bạn phải “là một giáo lý viên”, chứ không phải “làm việc như một giáo lý viên”. Đây là một lối sống toàn diện, và chúng ta cần những giáo lý viên tốt lành họ vừa là những người đồng hành vừa là những nhà sư phạm.
Chúng ta cần những người sáng tạo trong việc loan báo Tin mừng, nhưng không phải loan báo bằng một sự lặng thinh hay ồn ào, nhưng bằng chính đời sống của họ, qua sự hiền lành, với một ngôn ngữ mới mẻ và mở ra những cách thức mới mẻ.
Nơi nhiều giáo phận, từ nhiều lục địa, việc truyền giáo về cơ bản hệ ở một giáo lý viên.
Chúng ta cùng cảm ơn các giáo lý viên về lòng nhiệt thành nội tâm với việc họ đã sống sứ mạng này để phục vụ Giáo hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, là những người được mời gọi để loan báo Lời Chúa: xin cho họ trở nên chứng tá của Lời Chúa với lòng can đảm và sự sáng tạo và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, với niềm vui và bình an sâu xa.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2021: Catechists

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Paolo “Gojo” Colasanti
Parrocchia Nostra Signora di Coromoto – Roma

With the Society of Jesus

Giáo lý viên, loan báo Tin Mừng, sáng tạo, ơn gọi, sứ cụ, truyền đạt đức tin, bằng chứng.

adminTHÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho các Giáo Lý Viên