Katolicy w Chinach

Módlmy się wspólnie, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Pope Francis – March 2020

Dzisiaj w Chinach Kościół patrzy z nadzieją w przyszłość.
Kościół pragnie, aby chińscy chrześcijanie stawali się chrześcijanami „na serio” oraz byli dobrymi obywatelami.
Powinni nieść Ewangelię, ale bez prozelityzmu i dążąc do jedności podzielonej wspólnoty katolickiej.
Módlmy się wspólnie, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.
Dziękuję.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2020: Catholics in China

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminKatolicy w Chinach