JUNY | Pels que fugen del seu país

Preguem perquè els migrants que fugen de les guerres o de la fam, obligats a viatges plens de perill i violència, trobin acceptació i noves oportunitats a la vida.

MAIG | Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Preguem perquè els religiosos, les religioses, els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

ABRIL | Pel paper de les dones

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè acabi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

MARÇ | Pels nous màrtirs, testimonis de Crist

Preguem perquè els qui, a diverses parts del món, arrisquen la seva vida per l’Evangeli, encomanin a l’Església la seva valentia, el seu impuls missioner. I oberts a la gràcia del martiri.

TOTAL DE VISUALITZACIONS

+ 225M

només a les Xarxes Vaticanes

VISUALITZACIONS 2024

+ 7.3M

ARTICLES DE PREMSA

+ 25K

a 114 països

Ajuda a difondre les intencions de pregària del Papa avui!

Nacho JimenezVídeo del Papa