Press

TOTAL VIEWS

+ 225M

only in Vatican Networks

VIEWS 2024

+ 7.3M

PRESS ARTICLES

+ 25K

 

JUNY | Pels que fugen del seu país

Preguem perquè els migrants que fugen de les guerres o de la fam, obligats a viatges plens de perill i violència, trobin acceptació i noves oportunitats a la vida.

MAIG | Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Preguem perquè els religiosos, les religioses, els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

ABRIL | Pel paper de les dones

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè acabi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

MARÇ | Pels nous màrtirs, testimonis de Crist

Preguem perquè els qui, a diverses parts del món, arrisquen la seva vida per l’Evangeli, encomanin a l’Església la seva valentia, el seu impuls missioner. I oberts a la gràcia del martiri.

FEBRER | Pels malalts terminals

Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l’acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

Gener – Pel do de la diversitat a l’Església

Preguem a l’Esperit Sant perquè ens ajudi a reconèixer el do dels diferents carismes dins les comunitats cristianes i descobrir la riquesa de les diferents tradicions rituals dins de l’Església Catòlica.

Desembre | Per les persones amb discapacitat

Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l’atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d’inclusió que en potenciïn la participació activa.

Novembre 2023 | Pel Papa

Preguem pel Papa, perquè en l’exercici de la seva missió continuï acompanyant en la fe el ramat que li ha estat encomanat per Jesús i sempre amb l’ajuda de l’Esperit Sant.

OCTUBRE | Pel Sínode

Preguem per l’Església, perquè adopti l’escolta i el diàleg com a estil de vida a tots els nivells, deixant-se guiar per la força de l’Esperit Sant cap a les perifèries del món.

SETEMBRE | Per les persones que viuen al marge

Let us pray for those people on the margins of society in subhuman living conditions, that they may not be neglected by institutions and never be cast out.

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

AGOST | Per la Jornada Mundial de la Joventut

Let us pray that the World Youth Day in Lisbon will help young people to set out on the journey, witnessing to the Gospel with their own lives.

JULIOL | Per una vida eucarística

Preguem perquè els catòlics posin al centre de la seva vida la celebració de l’Eucaristia, que transforma les relacions humanes i obre la trobada amb Déu i amb els germans.

JUNY | Per l’abolició de la tortura

Preguem perquè la comunitat internacional es comprometi concretament en l’abolició de la tortura, garantint el suport a les víctimes i les seves famílies.

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

MAIG | Pels moviments i grups eclesials

Let us pray that ecclesial movements and groups may daily rediscover their evangelizing mission, and that they place their own charisms at the service of the world’s needs.

ABRIL | Per una cultura de la no-violència

Preguem per una major difusió de la cultura de la no-violència, que passa per l’ús cada vegada menor de les armes, tant per part dels Estats com dels ciutadans.

Official Image - TPV 3 2023 EN - For victims of abuse - 889x500

MARÇ | Per les víctimes d’abusos

Preguem pels qui pateixen a causa del mal rebut per part dels membres de la comunitat eclesial: perquè trobin a la mateixa Església una resposta concreta al seu dolor i al seu patiment.

Official Image TPV 2 2023 EN - For parishes - 889x500

FEBRER | Per les parròquies

Preguem perquè les parròquies, posant la comunió, la comunió de la gent, la comunió eclesial, al centre, siguin cada cop més comunitats de fe, de fraternitat i d’acollida als més necessitats.

GENER | Pels educadors

Preguem perquè els educadors siguin testimonis creïbles, ensenyant la fraternitat en lloc de la confrontació i ajudant especialment els joves més vulnerables.

Official Image - TPV 12 2022 EN - For volunteer not-for-profit organizations - 889x500

DESEMBRE | Per les organitzacions de voluntariat

Preguem perquè les organitzacions de voluntariat i de promoció humana trobin persones que estiguin desitjoses de comprometre’s amb el bé comú i buscar noves vies de col·laboració a nivell internacional.

Official Image - TPV 11 2022 EN - For children who suffer - 889x500

NOVEMBRE | Pels nens i nenes que pateixen

Preguem perquè els nens i nenes que pateixen, els que viuen als carrers, les víctimes de les guerres i els orfes puguin accedir a l’educació i redescobrir l’afecte d’una família.

Official Image - TPV 10 2022 EN - For a Church open to everyone - 889x500

OCTUBRE | Per una Església oberta a tothom

Preguem perquè l’Església, fidel a l’Evangeli i valenta en el seu anunci, visqui cada vegada més la sinodalitat i sigui un lloc de solidaritat, de fraternitat i d’acollida.

SETEMBRE | Per l’abolició de la pena de mort

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legallyabolished in every country.

Official Image - TPV 8 2022 EN - For Small Businesses - 889x500

AGOST | Pels petits i mitjans empresaris

We pray for small and medium-sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

JULIOL | Pels ancians

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

JUNY | Per les famílies

We pray for Christian families around the world; may they embody and experience unconditional love and advance in holiness in their daily lives.

MAIG | Per la fe dels joves

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

ABRIL | Pel personal sanitari

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

MARÇ | Una resposta cristiana als reptes de la bioètica

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

FEBRER | Per les religioses i consagrades

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

GENER | Discriminacions o persecucions religioses

Preguem perquè les persones que pateixen discriminació i que pateixen persecució religiosa trobin a les societats en què viuen el reconeixement i la dignitat que prové de ser germans i germanes.

adminPress