Press

TOTAL VIEWS

+ 222M

only in Vatican Networks

VIEWS 2024

+ 4.3M

PRESS ARTICLES

+ 25K

APRIL | For the role of women

Let us pray that the dignity and worth of women be recognized in every culture, and for an end to the discrimination they face in various parts of the world.

KOVO | Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus

Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

Vasaris | Už nepagydomus ligonius

Melskimės, kad ligoniai paskutiniame gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir pagalbą tiek medicininiu, tiek žmogiškuoju požiūriu.

Už įvairovės Bažnyčioje

Melskime, kad Šventoji Dvasia padėtų mums atpažinti skirtingas charizmas krikščionių bendruomenėse ir branginti skirtingas apeigas ir tradicijas Katalikų Bažnyčioje.

Už žmonės su negalia

Melskimės, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

2023 Lapkritis | Už Popiežių

Melskimės už popiežių, kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.

Spalis | Už Sinodą

Melskimės už Bažnyčią, kad klausymasis ir dialogas būtų jos gyvenimo būdas visur ir visada ir kad Šventoji Dvasia ją vestų į gyvenimo paribius.

RUGSÉJIS | Už žmones visuomenés paribiuose

Let us pray for those people on the margins of society in subhuman living conditions, that they may not be neglected by institutions and never be cast out.

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

RUGPJŪTIS | Už Pasaulio jaunimo dienas

Melskimės, kad Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje padėtų jaunimui leistis į kelionę, liudijant Evangeliją savo gyvenimu.

LIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

Let us pray that Catholics place at the centre of their lives the Eucharistic Celebration, which transforms human relationships profoundly and opens up an encounter with God and their brothers and sisters.

BIRŽELIUI | Už kankinimų panaikinimą

Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė rimtai įsipareigotų panaikinti kankinimus ir užtikrintų paramą aukoms ir jų šeimoms.

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

GEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes

Let us pray that ecclesial movements and groups may daily rediscover their evangelizing mission, and that they place their own charisms at the service of the world’s needs.

BALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Melskimės, kad labiau paplistų nesmurto kultūra, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Official Image - TPV 3 2023 EN - For victims of abuse - 889x500

KOVO | Už išnaudojimo aukas

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią.

Official Image TPV 2 2023 EN - For parishes - 889x500

VASARIO | Už parapijas

Melskimės, kad parapijos, kuriose svarbiausia turi būti bendrystė – asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė – vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir priėmimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Official Image - TPV 1 2023 EN - For educators - 889x500

SAUSIO MĖN | Už ugdytojus

Melskimės, kad pedagogai būtų patikimi liudytojai, kurie moko brolybės, o ne konkurencijos, ir padeda pažeidžiamiausiems jaunuoliams.

Official Image - TPV 12 2022 EN - For volunteer not-for-profit organizations - 889x500

GRUODŽIUI | Už savanorių organizacijas

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos visada turėtų žmonių, norinčių įsipareigoti bendrajam gėriui, ir ieškotų vis naujų bendradarbiavimo būdų tarptautiniu lygmeniu.

Official Image - TPV 11 2022 EN - For children who suffer - 889x500

LAPKRIČIUI | Už kenčiančius vaikus

Melskimės už kenčiančius vaikus, ypač už neturinčius namų, našlaičius ir karo aukas. Tegul jiems būna užtikrinta galimybė gauti išsilavinimą ir jausti šeimos meilę.

Official Image - TPV 10 2022 EN - For a Church open to everyone - 889x500

SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

Melskimės, kad Bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad tai būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė.

RUGSĖJĮ | Už mirties bausmės panaikinima

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legallyabolished in every country.

Official Image - TPV 8 2022 EN - For Small Businesses - 889x500

RUGPJŪTIS | Už smulkiuosius verslininkus

We pray for small and medium-sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

BIRŽELIUI | Už šeimas

Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis.

adminPress