Press

TOTAL VIEWS

0

only in Vatican Networks

VIEWS 2022

0

PRESS ARTICLES

0

LAPKRIČIUI | Už kenčiančius vaikus

Melskimės už kenčiančius vaikus, ypač už neturinčius namų, našlaičius ir karo aukas. Tegul jiems būna užtikrinta galimybė gauti išsilavinimą ir jausti šeimos meilę.

SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

Melskimės, kad Bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad tai būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė.

RUGSĖJĮ | Už mirties bausmės panaikinima

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legallyabolished in every country.

RUGPJŪTIS | Už smulkiuosius verslininkus

We pray for small and medium-sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

BIRŽELIUI | Už šeimas

Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis.

adminPress