Press

TOTAL VIEWS

0

only in Vatican Networks

VIEWS 2022

0

PRESS ARTICLES

0

in 114 countries

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.

BIRŽELIUI | Už šeimas

Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity ofall human life with prayer and action.

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis.

Official Image TPV 12 2021 EN - Catechists

Gruodžiui | Už katechetus

Let us pray for the catechists, summoned to announce the Word of God: may they be its witnesses, with courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.

LAPKRIČIO | Žmones, kenčiančius nuo depresijos

We pray that people who suffer from depression or burn‐out will find support and a light that opens them up to life.

SPALIUI | Mokiniai Misionieriai

We pray that every baptized person may be engaged in evangelization, available to the mission, by being witnesses of a life that has the flavour of the Gospel.

Rugsėjo | Ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta.

Vis atsinaujinančią Bažnyčią

Rugpjūtis | Vis atsinaujinančią Bažnyčią

Melskimės už Bažnyčią, kad Šventoji Dvasia jai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.

Už socialinę draugystę

LIEPAI | Už socialinę draugystę

We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.

Už santuokai besirengiantį jaunimą

Už santuokai besirengiantį jaunimą

Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Popiežius prašo melstis už teisingą finansų tvarkymą, kad už tai atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, saugotų piliečius nuo pavojų.

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose, kad ir jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Melskimės, kad kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo gailestingumą. Melskimės, kad Dievas duotų Bažnyčiai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų.

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui

„Melskimės už moteris, tapusias smurto aukomis, kad visuomenė išgirstų jų kančias, jas išklausytų ir apgintų.“

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Melskimės, kad Viešpats mums duotų malonę gyventi visiškoje brolybėje su kitų religijų broliais ir seserimis, atvira širdimi vieniems už kitus melstis.

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui

Melskimės, kad mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi stiprintų Dievo žodis ir maldos gyvenimas.

Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui

Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

Popiežiaus maldos intencija spaliui

Popiežiaus maldos intencija spaliui

Popiežius prašo melstis, kad moterys turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose.

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Melskimės, kad Žemės ištekliai būtų ne grobstomi, o teisingai ir pagarbiai pasidalijami.

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui

Melskimės už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už šeimas

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už šeimas

Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu, o ypač kad jas saugotų valstybės.

Popiežiaus maldos intencija birželiui

Popiežiaus maldos intencija birželiui

Melskimės, kad visi kenčiantys žmonės leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies ir surastų gyvenimo kelią.

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus

Melskimės, kad diakonai, ištikimai tarnaujantys Žodžiui ir vargšams, būtų paskatos ženklas visai Bažnyčiai.

Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių

Popiežiaus maldos intencija: už kenčiančiuosius nuo priklausomybių

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, sulauktų pagalbos ir jais būtų pasirūpinta.

Nauja popiežiaus maldos intencija: už sergančius

Visi kartu melskimės už sergančius, kenčiančius žmones.

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje toliau ištvermingai laikytųsi Evangelijos ir būtų vis vieningesnė.

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už migrantus

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už migrantus

Melskimės, kad būtų išgirstas mūsų brolių ir seserų migrantų, nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

adminPress